Onze boeken

Boeken die via ZHC verschijnen, nemen we op in de Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland.

In 1956 startte op initiatief van prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt de monografieënreeks Bijdragen tot de sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Na twaalf delen is in 1964 de naam van de reeks gewijzigd in Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland; een inkorting van de titel, maar een verruiming van het historisch werkveld. In deze tweede serie verschenen tot het afscheid van Van den Eerenbeemt als hoofdredacteur in 1995 precies honderd titels. Daarna begon de derde, nu nog lopende reeks.

Toen in 1995 de derde reeks van start ging, is door dr. Theo Hoogbergen een publicatie samengesteld met de titel Brabant beschouwd en beschreven, waarin korte samenvattingen te vinden zijn van alle 112 delen van de eerste en de tweede reeks.

De titels van de eerste en tweede reeks zijn inmiddels vrijwel uitverkocht. Het grootste deel van deze boeken is integraal en gratis online te raadplegen. Van een aantal zijn nog gratis exemplaren verkrijgbaar. Welke dat zijn ziet u op deze lijst.

Van de derde reeks zijn de meeste titels nog verkrijgbaar via het bestelformulier. Bij de uitgave staat de beschikbaarheid vermeld.

Eerste en tweede reeks

In de loop der jaren zijn via Stichting ZHC heel wat boeken uitgebracht. Raadpleeg de boeken uit de eerste en de tweede reeks hier gratis.

Open de database

Derde Reeks

Paul Klep – IJzer als vriend

De ijzergieterij De Etna te Breda en de Nederlandse kachel- en fornuismarkt 1800-2000 DE IJZERGIETERIJ ETNA is langzamerhand een totaal mythisch bedrijf geworden in Breda. In duizenden families in Breda, Teteringen, Princenhage, Rijsbergen, Zundert, Ginneken en Bavel...

Maarten van Boven – De bokaaldrinkers van Zegenwerp

Het patriottisme in ‘s-Hertogenbosch 1785-1787 Hendrik de Roo van Wulverhorst ontving vele gasten op zijn landgoed Zegenwerp bij Sint-Michielsgestel. Van medio maart 1779 tot half juli 1787 dronken nieuwe bezoekers wijn uit een gegraveerde bokaal waarna zij schreven...

Alex van Dongen – De Tilburgse ‘Peaky Blinders’

Twee jaar lang sprak socioloog Alex van Dongen met Janus Verhagen, telg uit een beruchte Tilburgse familie. De gesprekken leidden tot een boek waarin Van Dongen het verhaal vertelt van drie generaties smokkelaars en van daaruit van de Tilburgse onderwereld in de...

Peter Bak – Een oord van bang wachten. Kamp Haaren 1941-1944

Tijdens de Duitse bezetting werd het grootseminarie bij Haaren, tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch, als gijzelaarskamp en ‘Polizeigefängnis’ gebruikt. Er zaten onder anderen verzetsstrijders, agenten van het beruchte Englandspiel en joodse burgers. Onder de gijzelaars...

Piet Martens – Visserij in Noord-Brabant

In het westen en noorden van Noord-Brabant, de watergrens van de provincie, is eeuwenlang sprake geweest van een intensieve en grootschalige beroepsvisserij. In de zestiende en zeventiende eeuw werd er in de Biesbosch op zalm gevist. Bij Bergen op Zoom vist men nog...

Hans Koopmanschap – Grensgebied tussen zand en veen

Archeoloog Hans Koopmanschap presenteert de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Noord-Brabantse Langstraat en het aangrenzende zandgebied aan de hand van archeologische vondstdepots van tot dusverre veelal onuitgewerkte opgravingen. Hij onthult voor het eerst...

Wim Cöp – Het spel van de macht

De familie Van Broechoven en de politieke en economische elite in ’s-Hertogenbosch tussen 1579 en 1629 Voortbouwend op eerdere studies over de Bossche politieke elite en de economische ongelijkheid in ’s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw presenteert Wim Cöp in dit...

Klaasje Douma – De adel in Noord-Brabant 1814-1918

Hoe Brabants was de Brabantse adel en welk beeld bestond er van ‘Brabant’ in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw? Dat zijn de twee belangrijkste vragen die worden beantwoord in deze studie die een nieuwe stap is in de geschiedschrijving van de adel in...

Jan Timmermans – Wonen als arbeider in een textielstad

In de negentiende eeuw groeide het besef dat arbeiders deugdelijk moesten worden gehuisvest, al was het maar ter verhoging van hun arbeidsprestaties, ter voorkoming van revoluties en ter bestrijding van epidemieën die vanuit de sloppenwijken ook gegoede burgers...

Ron Fierst van Wijnandsbergen – Ghenge ende gheve in Grave

Aan de hand van twee instellingen voor armenzorg in Grave wordt in dit boek voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis uiteengezet welke invloed de middeleeuwse monetaire problematiek had op institutionele vermogensvorming. Vanaf de totstandkoming van het...

Ton Kox – Kweekplaats van katholieke deugd

Waarom kiezen we in Nederland niet voor volledig openbaar onderwijs? Waarom laait met enige regelmaat de discussie op over artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs waarborgt? Deze vragen zijn te herleiden tot de schoolstrijd, die woedde van het midden...

Jan van Oudheusden – Erfgoed van de Brabanders

Dit boek gaat over de restanten uit het verleden van Noord-Brabant waarmee Brabanders – en ook anderen - zich verbonden voelen. Over de Sint Jan van Den Bosch en het Hermenieke van Bergeijk. Over de brieven van Van Gogh en de fiets van Wim van Est. Over het...

Henk van Mierlo – Tabakswerkers, landbouwers en patroons

Vanaf de jaren 1860 maakte Noord-Brabant een langdurig proces van industrialisatie door dat de samenleving ingrijpend zou veranderen. In Valkenswaard kwam vanaf 1865 één allesoverheersende bedrijfstak tot ontwikkeling – de sigarenindustrie – die rond 1900 aan het...

Tweede serie

F.A. Brekelmans – De Belgische enclaves in Nederland

F.A. Brekelmans - De Belgische enclaves in Nederland; bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau (1965). 230 pagina's. Deze uitgave is niet meer te bestellen.  Tot eind achttiende eeuw vertoont de kaart van Nederland een groot aantal...