UITVERKOCHT

Oudheusden heeft een interessante, vele eeuwen omvattende geschiedenis. Toch is er over zijn verleden weinig geschreven. Dat hangt ongetwijfeld samen met de zeer bescheiden omvang die het dorp aan de Oude Maas door de eeuwen heen heeft gehad. En met het feit dat Oudheusden, na een veelbelovend begin, al snel terecht kwam in de schaduw van de latere vestingstad Heusden. Dit boek richt zich op een aantal van de meest in het oog springende onderwerpen uit de geschiedenis van het dorp tot 1935, het jaar waarin Oudheusden ophield als zelfstandige gemeente te bestaan.

De auteurs hebben gebruik gemaakt van de rijke archieven die er over Oudheusden zijn bewaard gebleven. Dit materiaal stelde hen in staat dit boek te voorzien van boeiende verhandelingen over de kerk, de geloofsbeleving en de spanningen daaromtrent, over de groei en bloei van de heerlijkheid Oudheusden, over het familiale leven, over migratie, handel en nijverheid en – niet te vergeten – over oorlog en geweld. De bijdragen worden afgewisseld met prachtige foto’s van Hans van der Ven