Na een ruimtelijke ‘salto mortale’ van enkele decennia is het Noord-Brabantse platteland gedegradeerd tot een slonzige lappendeken en verstedelijkte biotoop waarin intensieve veehouderij, bedrijventerreinen en dorpsuitbreidingen de aanwezige kwaliteiten van natuur en landschap hebben uitgehold. Daarom zijn door provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties zogenoemde reconstructieplannen opgesteld die het groene erfgoed van Brabant weer toekomstbestendig moeten maken.

In Vooruit denken en verwijlen plaatst Joks Janssen deze actuele transformatieopgave in een historisch perspectief. De door de overheid aangestuurde herinrichting van het platteland blijft immers niet beperkt tot vandaag. Al sinds het begin van de vorige eeuw houdt de overheid zich bezig met de ordening en inrichting van het landelijk gebied. Vooruit denken en verwijlen volgt de verrichtingen op dat terrein door vanaf 1920 de bijdragen van de stedebouwkunde en planologie aan de inrichting van het platteland in de regio Zuidoost-Brabant te analyseren.

De studie biedt een verassend perspectief op de ontwerpers en planners die in opdracht van de provincie de inrichting van het platteland in Zuidoost-Brabant ter hand hebben genomen. De denkbeelden achter en de praktijk van de stedenbouw en planologie worden vakkundig en toegankelijk op een rij gezet. ?De studie analyseert het complexe krachtenveld waarbinnen ?de ontwerpende en plannende disciplines opereerden, en belicht de (on)mogelijkheden van de ruimtelijke ordening om de plattelandsontwikkeling te sturen.

Prijs: € 35,00 exclusief portokosten € 6,50 (binnen Nederland) en € 9,80 (buiten Nederland)

Wilt u dit boek bestellen? Stuur een mail naar secretariaat ZHC: stichtingzhc@xs4all.nl