Gratis oude ZHC boeken

ZHC beschikt nog over een groot aantal exemplaren van haar uitgaven uit vroeger jaren. Het bestuur heeft besloten om jaarboeken en monografieën uit de reeks die ouder zijn dan drie jaar en nog in bezit zijn van de stichting gratis ter beschikking te stellen aan belangstellenden. Van de boeken die wij samen met de uitgevers Verloren en Pictures Publishers hebben uitgegeven, hebben wij geen voorraad. Hieronder staat een overzicht van de nummers van de Jaarboeken en de titels van de Monografieën die wij gratis ter beschikking stellen. Heeft u belangstelling, stuurt u dan een berichtje naar de secretaris: secretaris@stichtingZHC.nl.  Indien u de boeken niet kunt komen afhalen brengen we wel de verzendkosten in rekening.

Noordbrabants Historisch Jaarboek: Van de nummers 1 t/m 37 hebben we nog exemplaren, behalve van nummer 29

ZHC monografieën eerste en tweede reeks: Van elke uitgave nog één exemplaar 

ZHC monografieën derde reeks: van de volgende titels hebben we nog exemplaren:

Ineke Merks-van Brunschot,  Broeders Penitenten, 300 jaar ‘Burgers in Pij’, en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk 1996

J.W.M. Peijnenburg, Joannes Zwijsen, bisschop 1794-1877, 1996

H.A.V.M. van Stekelenburg, De Grote Trek, Emigratie van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963, 2000

Cees Slegers, Anton Coolen 1897-1961, biografie van een schrijver  2001

Mariëlle Polman, Anton van Duinkerken, Een veelomvattend mens,  2003

J.C.M. van Stratum, Bevolking in beweging 1750-1920; Historische demografie van Geldrop in economisch perspectief,  2004

Henk Giebels e.a.  Giorgius Macrojedius 1487-1558; Leven en werken van een Brabants humanist, 2005

Marcel van der Heijden, Brabantse letteren; Letterkunde als spiegel van culturele emancipatie in Noord-Brabant 1796-1970, 2006 

Joks Janssen, Vooruit denken en verwijlen; De reconstructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant 1920-2000, 2006

Ad van den Oord, Voor het oog van het Kerkvolk; Tilburgse volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939, 2007

Gerda Godrie-Van Gils, Vrouwelijke vorming tussen Martha en Maria; Katholiek huishoudonderwijs in Noord-Brabant 1919-1968, 2008

Frank C. Meijneke, Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel, 2009

‘Nijet dan water ende wolcken’; De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523)  2009

Jan de Kort, De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944) 2009

Cecile van Eijden-Andriessen ‘Moralinezuur’ en voorlichting. De twee gezichten van Idil in het katholiek debat om de moderniteit, 1937-1970, 2010

Kitty de Leeuw; Alles flink dicht; De invloed van religie en ideologie op kleedgedrag in Nederland, 2012

Ron Fierst van Wijnandsbergen, Ghenge ende Gheve in Grave, 2013

Ton Kox, Kweekplaats van katholieke deugd, 2014

Hildo van Engen, Oudheusden, klein dorp met een groot verleden, 2014