‘Tussenstation Cosel’ is een onderwerp dat tot nu toe onderbelicht is gebleven. Bijna tienduizend Joodse mannen en jongens, onder meer afkomstig uit Nederlands en Belgisch Limburg, werden hier geselecteerd. In kampen in Silezië verrichtten zij dwangarbeid, waarbij de overgrote meerderheid bezweek. Daar waren trouwens ook veel Joden bij uit andere provincies, bijvoorbeeld Noord-Brabant. Ook hun lotgevallen worden beschreven. Daarom is deze uitgave een samenwerking tussen Stichting Zuidelijk Historisch Contact en de Stichting Maaslandse Monografieën.

Het boek bevat gedetailleerde kaarten van de ligging van de werkkampen in Silezië, gemaakt door Paul Smeets BNO.