uitverkocht

De huisarts Chris Mol (1892-1979) speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lokale, regionale en nationale infrastructuur voor gezondheidszorg en sociale geneeskunde in het tweede en derde kwart van de twintigste eeuw. Mol behoorde tot een generatie van gezondheidszorgpioniers. Hij gaf binnen de katholieke zuil en in het op gezondheidsgebied achterlijke platteland van Noord-Brabant niet alleen de aanzet tot instellingen voor kruiszorg, consultatiebureaus, kinderuitzending, sanatoria, het ziekenfondswezen, de ontwikkeling van de sociale geneeskunde, en zo meer, maar wist deze ook daadwerkelijk tot groei en bloei te brengen. Als bestuurder in talrijke organisaties en als Tweede-Kamerlid (1946-1956) gaf Mol zo mede vorm aan de totstandkoming van de moderne gezondheidszorg in Noord-Brabant.

Jan Huige onderzocht behalve archiefbronnen ook de geschriften van de hoofdpersoon, waaronder diens memoires, en hield uitvoerige interviews met nog levende betrokkenen en familieleden. Daardoor ervaart de lezer de historische sensatie de beschrevene bijna op de huid te zitten.

Deze biografie van Mol geeft niet alleen inzicht in de persoon Mol, maar ook in de belangwekkende ontwikkelingen in een tijdsgewricht van katholieke emancipatie en geneeskundige modernisering alsmede in de sociale en culturele veranderingen in de West-Brabantse plattelandsgemeente Etten-Leur en omgeving.