Deze bundel bevat een elftal teksten over regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit van de hand van prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Het gaat om teksten die hij vanaf 1999 heeft geschreven, uitgesproken en/of gepubliceerd om de visie op geschiedenis, erfgoed en identiteit in Noord-Brabant te scherpen. Ze beogen een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling maar ook om professionals en liefhebbers te inspireren om actief aandeel te nemen in de vorming van een actueel, verantwoord en relevant geschiedbeeld, een dito selectie van cultureel erfgoed en een inclusieve en dynamische collectieve identiteit. Behalve visies op immaterieel en onroerend erfgoed biedt de auteur ook een perspectief op de toekomst van de heemkunde en van de kennisverwerving en –bemiddeling ten aanzien van regionale geschiedenis en cultureel erfgoed (inclusief de volkscultuur). De foto’s van Piet den Blanken en Paul Bogaers geven daarbij een eigen beeld van de manier waarop in Noord-Brabant wordt omgesprongen met erfgoed en identiteit. Deze bundel verschijnt ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de auteur als bijzonder hoogleraar ‘Cultuur in Brabant’ aan de universiteit van Tilburg op 1 december 2009.

Prijs: € 29,50 exclusief portokosten € 6,50 (binnen Nederland) en € 9,80 (buiten Nederland)

Wilt u dit boek bestellen? Stuur een mail naar secretariaat ZHC: stichtingzhc@xs4all.nl