Bestuur

mr. dr. Raymond Kubben
voorzitter
voorzitter@stichtingzhc.nl

Raymond Kubben (Geleen, 1980) studeerde rechten en bestuurskunde aan Tilburg University en volgde de vakopleiding fotografie aan de School voor Fotografie in Breda. In 2009 promoveerde hij in Tilburg op een rechtshistorisch proefschrift. Hij deed onderzoek naar en doceerde over constitutionele geschiedenis, volkenrechtsgeschiedenis, politieke geschiedenis en leer van de internationale betrekkingen. Hij woont in Breda en werkt sinds 2014 voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; momenteel als senior raadsadviseur in het bureau van de Onderwijsraad en als projectleider bij de Raad voor Cultuur.

drs. Peter van de Steenoven
secretaris
secretaris@stichtingzhc.nl

Peter van de Steenoven (Breda, 1953) historicus, was 35 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs in Dordrecht als leraar en schoolleider. Hij maakte tien jaar deel uit van de gemeenteraad van Breda. Sinds zijn pensionering houdt hij zich onder meer bezig met regionaal historisch onderzoek. Hij publiceerde verscheidene artikelen over de geschiedenis van Breda en drie historische romans die zich afspelen in Breda en omstreken in de eerste helft van de negentiende eeuw.

vacant
penningmeester
penningmeester@stichtingzhc.nl

dr. Frans Voermans
bestuurslid

Frans Voermans (Oirschot, 1953) studeerde geschiedenis in Tilburg (cum laude) en Utrecht met als afstudeerrichting economische en sociale geschiedenis. Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht was hij vanaf 1976 tot 1 december 2019 werkzaam in het voortgezet onderwijs en bekleedde hierin verschillende functies. Hij promoveerde in januari 2020 aan Tilburg University op Kartelvorming in een verdwenen industrie, een onderzoek naar de collectieve belangenbehartiging in de Nederlandse strohulzenindustrie, 1905-1960. Hij schreef enkele jubileumboeken en publiceerde voorts over kartelvorming in de Oirschotse stoelen- en meubelindustrie. Op dit moment is hij betrokken bij een onderzoek naar economische collaboratie in Noord-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog. In dit onderzoek toont hij een specifieke belangstelling voor de huiden- en lederindustrie.

vacant
bestuurslid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor ZHC.