Bestuur

mr. dr. Raymond Kubben
voorzitter
voorzitter@stichtingzhc.nl

Raymond Kubben (1980) groeide op in Geleen en verhuisde op zijn achttiende naar Brabant. Inmiddels woont hij met veel plezier in Breda. Hij studeerde rechten en bestuurskunde aan Tilburg University en volgde de vakopleiding fotografie aan de School voor Fotografie in Breda. In 2009 promoveerde hij in Tilburg op een rechtshistorisch proefschrift. Hij deed onderzoek naar en doceerde over constitutionele geschiedenis, volkenrechtsgeschiedenis, politieke geschiedenis en leer van de internationale betrekkingen. Sinds 2014 werkt hij voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; momenteel als senior raadsadviseur in het bureau van de Onderwijsraad en projectleider bij de Raad voor Cultuur.

drs. Peter van de Steenoven
secretaris
secretaris@stichtingzhc.nl

Peter van de Steenoven (Breda, 1953) historicus, was 35 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs in Dordrecht als leraar en schoolleider. Hij maakte tien jaar deel uit van de gemeenteraad van Breda. Sinds zijn pensionering houdt hij zich onder meer bezig met regionaal historisch onderzoek. Hij publiceerde verscheidene artikelen over de geschiedenis van Breda en drie historische romans die zich afspelen in Breda en omstreken in de eerste helft van de negentiende eeuw.

drs. Kees Mommers
Penningmeester
penningmeester@stichtingzhc.nl

Kees Mommers is geboren en getogen in Tilburg. Hij studeerde er bedrijfseconomie. Na zijn diensttijd is hij als controller in het bedrijfsleven gaan werken.  Hij was in Nederland en internationaal actief voor met name familiebedrijven in onder andere de automotive, energie en chemische sector. Gedurende bijna tien jaar werkte hij als CFO in Thailand. Daarnaast was en is hij voor een aantal verenigingen bestuurslid/penningmeester, o.a. de VVDM, Netherlands-Thai Chamber of Commerce (in Bangkok en later Den Haag), Stichting Ban Reng Khai.

Riny van Rinsum
Bestuurslid

Riny van Rinsum (1953) woont in Veghel en was lange tijd werkzaam in het vormingswerk voor jongvolwassenen en het onderwijs. Daarnaast heeft hij veel ervaring in de lokale politiek als gemeenteraadslid en de laatste jaren als wethouder in de gemeenten Veghel en Landerd. Momenteel is hij nog actief in diverse bestuurlijke functies voor maatschappelijke organisaties en in de cultuursector. Zo is hij toezichthouder in het bibliotheekwezen en betrokken bij Stichting Kunst aan de A50 en het Jeugd Fonds Cultuur Brabant.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor ZHC.