De historische geografie en de geschiedenis van het gebied tussen de mondingen van de Maas en de Schelde vormen het onderzoeksgebied van Karel Leenders.

Met elf artikelen haken specialisten uit verschillende disciplines aan bij zijn interesses: historische geografie, cartografie, geschiedenis, archeologie, erfgoedzorg, ecologisch erfgoed en naamkunde. De bundel opent met twee artikelen die Karel Leenders voorstellen als persoon en als wetenschapper.

De overige artikelen bieden een nieuwe kijk op de occupatiegeschiedenis van de kwelders in de delta, op de archeologie van de haven van Bergen op Zoom en van het kasteel van Breda, de omgang met oude en nieuwe kaarten als bronnen voor de historisch geograaf en de omgang met het erfgoed in het landschap. Drie bijdragen belichten de aspecten van de middeleeuwse geschiedenis in Noord-Brabant die ook in een breder kader relevant zijn en een naamkundig artikel werpt nieuw licht op het oude ‘apa-probleem’.

 

336 pg; geïll; € 35,00

uitgeverij Zuidelijk Historisch Contact Tilburg, uitgeverij Verloren Hilversum