Al vaker is de vraag gesteld waarom Geldrop vanuit een uitgangspositie in de achttiende eeuw die vergelijkbaar was met die van Eindhoven en Helmond, in tegenstelling tot die plaatsen in de negentiende eeuw niet is uitgegroeid tot een industriestad. Dit boek biedt een nauwgezette analyse van de economische en demografi sche factoren die deze ontwikkeling wellicht hebben bepaald. Daartoe wordt eerst een beeld geschetst van de situatie aan het einde van de achttiende eeuw, met het accent op de lakennijverheid, de samenstelling van de bevolking en de bestuurlijke elite. Met gebruikmaking van ‘protostatistische’ en bevolkingsgegevens worden vervolgens de negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse ontwikkelingen van beroepsbevolking, sociale gelaagdheid, migratie, nataliteit (geboorten), nuptialiteit (huwelijken) en mortaliteit (sterfte) tot in detail ontleed. Deze ontwikkelingen worden steeds in verband gebracht met de veranderingen in de economische bedrijvigheid (textielnijverheid, landbouw, ambachten, handel en dienstensector) en vice versa. Geldrop wordt hierbij vergeleken met de aangrenzende dorpen en met steden in de verdere omgeving, zoals Helmond, Eindhoven, Boxtel en Tilburg.

Deze unieke studie geeft een helder inzicht in de complexiteit van de samenhang tussen demografi sche en economische factoren. Het boek is door de focus op Geldrop een belangrijke aanwinst voor de regionale en provinciale geschiedenis en kan ook een landelijk belang hebben.

Prijs: € 39,00 exclusief portokosten € 6,50 (binnen Nederland) en € 9,80 (buiten Nederland)

Wilt u dit boek bestellen? Stuur een mail naar secretariaat ZHC: stichtingzhc@xs4all.nl