Missie

Als Zuidelijk Historisch Contact zetten we ons in om het rijke verleden van Brabant verder te ontdekken. Dat doen we door historisch onderzoek te bevorderen en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Door interesse te kweken, onderzoekers een platform te bieden en hen te helpen bij hun onderzoek en de publicatie van onderzoeksresultaten.

ZHC werkt vanuit de overtuiging dat regionale geschiedenis ertoe doet. Regionale geschiedenis helpt mensen om hun eigen omgeving te kennen en te begrijpen en sluit zo aan bij de behoefte van mensen aan betrokkenheid bij en verbondenheid met hun omgeving. Tegelijk biedt de regionaal-historische blik mogelijkheden tot verdieping en vergelijking op nationaal en internationaal niveau. Het maakt grote verhalen tastbaar en bevattelijk.

ZHC werkt ook vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke standaarden belangrijk zijn voor beoefening van regionale geschiedenis. We spannen ons in voor wetenschappelijk verantwoorde verhalen.

ZHC staat verder voor toegankelijkheid. We willen samen met anderen de Brabantse geschiedenis verder ontdekken en vinden het belangrijk dat resultaten van regionaal-historisch onderzoek een groot publiek kunnen bereiken. Dat vraagt om leesbaarheid en aantrekkelijke vormen om onderzoeksresultaten te presenteren voor diverse doelgroepen. Tegelijk staan we open voor interesses en vragen die in de samenleving leven.

Wilt u ons helpen deze missie waar te maken? Word dan vriend van ZHC.