Georgius Macropedius was een belangrijk en invloedrijk man. Deze Brabantse humanist heette eigenlijk Joris van Lanckvelt. Na zijn opleiding en eerste arbeidsjaren in ‘s-Hertogenbosch en Luik ging hij naar Utrecht. Van circa 1530 tot 1557 was hij daar rector van de Hieronymusschool. Van heinde en verre kwamen leerlingen naar die school om zich onder zijn leiding voor te bereiden op een universitaire studie, op het priesterschap of op een andere carrière. In Utrecht schreef hij voor bijna alle schoolvakken nieuwe boeken: voor Grieks, Latijn, logica, tijdrekening, gedichten schrijven. Zijn Epistolica, over de kunst van het schrijven van brieven, werd talloze malen gedrukt en op Latijnse Scholen in de Nederlanden, het Duitse Rijk, Frankrijk en Engeland gebruikt. Uit zijn boeken blijkt een grote bewondering voor Erasmus.

Zijn grootste roem dankte Macropedius aan zijn twaalf toneelstukken: vastenavondkluchten, komedies over het schoolleven en bijbelse stukken. Hecastus, een Latijnse bewerking van het middelnederlandse Elckerlijc, is zijn meesterwerk. Het werd vele malen gedrukt, vertaald en opgevoerd. Vooral in de gereformeerde gebieden van het Duitse Rijk had het stuk veel succes. Macropedius schreef ook gedichten en componeerde liederen.

Later beroemde mannen zoals Arnoldus Arlenius, Willem Canter, Gerard Mercator, Johannes Wier waren door hem gevormd in Den Bosch of Utrecht.

In zijn eigen tijd was Macropedius een bekend persoon. In de eeuwen die volgden verdween zijn naam onder het stof van bibliotheken. Dit boek, gebaseerd op jarenlang onderzoek, geeft een uitvoerige beschrijving van zijn leven en van zijn werken. Het bevat veel nieuwe gegevens over zijn familie, zijn levensloop, zijn geschriften en zijn vrienden, kennissen en leerlingen. Met zorg zijn prachtige illustraties gekozen die de tekst ondersteunen.

De bijgevoegde CD-rom bevat de tekst van al zijn literaire scheppingen en een schat aan andere informatie over hem en zijn netwerk. De tekst en een vertaling van de Apotheosis, het eerbewijs van zijn vrienden en oud-leerlingen, staan ook op de CD-rom, evenals een klankbeeld met de uitvoering van enkele van zijn teksten en liederen.