Onder leiding van Hans Koopmanschap heeft een groep enthousiaste deskundigen en vrijwilligers de verspreide en verbrokkelde informatie over Dongen en zijn kasteel eindelijk bij elkaar gebracht en samenhangend beschreven. Voor het eerst kan het erfgoed afkomstig uit de gemeente Dongen worden gevolgd vanaf de Midden-Steentijd tot ver in de Middeleeuwen.

Op basis van een grondige en volgens actuele archeologische inzichten verrichte analyse van al het voorhanden materiaal (keramiek, metaal, dierlijk bot, bouwmateriaal, leer, zaden en pollen) wordt in dit boek de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het Heerlijk Huis, het kasteel van Dongen, en zijn bij-gebouwen gereconstrueerd. Dit vermoedelijke jachthuis werd gesticht door Willem van Duvenvoorde, die als rijk edelman als een ware projectontwikkelaar opereerde in het gebied tussen Breda en Dordrecht. Het Heerlijk Huis fungeerde daarin als een van zijn steunpunten. Het gaf een heel nieuwe impuls aan de nederzettingsgeschiedenis van Dongen. Na Willem van Duvenvoorde kwam het in de handen van de familie Van Dalem, die zich als heren van Dongen ging profileren. Aan het einde van de vijftiende eeuw kwam er een einde aan de zelfstandige heerlijkheid Dongen, toen de laatste heer van Dongen wegens vergrijpen en misdaden uit zijn functie werd gezet. Het Heerlijk Huis bleef echter ook daarna fungeren als een van de belangrijkste locaties vanwaar uit bestuur en recht binnen het dorp werden geregeld.

Nadat de laatste gebouwresten van het kasteel in de achttiende eeuw verdwenen door slopershand, zou het tot 1979 duren voordat het opnieuw in de belangstelling kwam te staan. Menige opgraving volgde en dit boek is mede het resultaat van de vele onderzoekingen uit de laatste vijfentwintig jaar.

Uitverkocht.