De naam van dominee Stephanus Hanewinckel (1766-1856) is altijd nauw verbonden geweest met de anoniem uitgegeven boeken over de Meierij van ’s-Hertogenbosch uit de jaren 1799-1801. Deze publicaties hebben in de loop van de tijd nogal wat stof doen opwaaien vanwege hun soms felle uithalen naar de rooms-katholieken. In de ogen van de verlichte predikant waren zij dom, bijgelovig en dweepachtig.

Toch wordt Hanewinckel tekortgedaan, wanneer we hem alleen maar als de ‘papenvreter’ zien. We vergeten dan namelijk te gemakkelijk dat hij in zijn lange leven een geestelijke ontwikkeling doormaakte die verder reikt dan het antipapisme. Het wordt daarom hoog tijd om het eenzijdige en karikaturale beeld dat dusver vooral over Hanewinckel bestond, te nuanceren en waar mogelijk aan te vullen en bij te stellen. Onder andere het onbekende materiaal van Hanewinckel dat hier voor het eerst wordt gepresenteerd, wil daar een bijdrage aan leveren. Een uitgebreide inleiding plaatst leven en werk van deze intrigerende persoon in een cultuurhistorische context.

De publicatie ontleent zijn waarde in hoge mate aan een totaal nieuwe uitgave van de Meierijboeken, samen met nog niet eerder en in het verleden eenmalig uitgegeven geschriften van Hanewinckel.

Prijs: € 39,50 exclusief portokosten € 6,50 (binnen Nederland) en € 9,80 (buiten Nederland)

Wilt u dit boek bestellen? Stuur een mail naar secretariaat ZHC: stichtingzhc@xs4all.nl