Hoe Brabants was de Brabantse adel en welk beeld bestond er van ‘Brabant’ in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw? Dat zijn de twee belangrijkste vragen die worden beantwoord in deze studie die een nieuwe stap is in de geschiedschrijving van de adel in Nederland en Noord-Brabant. Nog nooit was de Noord-Brabantse adel onderwerp van een grondig historisch onderzoek. Dit boek vult dan ook een belangrijke lacune in het adelsonderzoek in Nederland. Het is veel meer dan genealogie: centraal staat niet de afstamming maar wel de rol van de adel als elite van de nieuw ontstane provincie. Een adellijke stand die zelf ook nieuw was: de negentiende-eeuwse Noord-Brabantse edelman kon zelden bogen op een eeuwenoude familietraditie. Toch wist ze een eigen identiteit te construeren binnen de Noord-Brabantse elite.

prijs € 49.00