Vanaf de jaren 1860 maakte Noord-Brabant een langdurig proces van industrialisatie door dat de samenleving ingrijpend zou veranderen. In Valkenswaard kwam vanaf 1865 één allesoverheersende bedrijfstak tot ontwikkeling – de sigarenindustrie – die rond 1900 aan het merendeel van de beroepsbevolking emplooi bood.

Dit boek gaat in op de vraag hoe zich in Valkenswaard tussen 1850 en 1920 de economische transitie naar een kapitalistische economie voltrok en wat daarvan de gevolgen waren. Via een complete reconstructie van de Valkenswaardse bevolkingssamenstelling en een analyse van de beschikbare inkomens- en vermogensgegevens is de demografische, financiële en sociale ontwikkeling in beeld gebracht, zowel op het niveau van het huishouden als van relevante maatschappelijke groeperingen. Hierdoor bleek het mogelijk het specifieke patroon van de vorming van de Valkenswaardse industriële samenleving zichtbaar te maken en te beschrijven.