Waarom kiezen we in Nederland niet voor volledig openbaar onderwijs? Waarom laait met enige regelmaat de discussie op over artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs waarborgt? Deze vragen zijn te herleiden tot de schoolstrijd, die woedde van het midden van de negentiende eeuw tot aan het begin van de twintigste eeuw. In 1920 werd de strijdbijl begraven toen de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs in de Grondwet werd verankerd. Voor het katholieke onderwijs was in die strijd een belangrijke rol weggelegd voor de religieuze congregaties, die met name in Zuid-Nederland waren gevestigd.

De Congregatie van de Fraters van Tilburg, in 1844 gesticht door Mgr. Joannes Zwijsen, was van grote betekenis voor het katholieke onderwijs in Nederland. De wijze waarop de fraters het onderwijs en de buitenschoolse activiteiten vormgaven, was gericht op de interiorisering van het katholieke wereldbeeld. De habitus van jongeren moest dusdanig gevormd worden dat het katholieke karakter daarvan vanzelfsprekend leek. Deze studie bespreekt de werkwijze van de Fraters van Tilburg in hun scholen tot 1916 en laat zien dat zij moderne onderwijsontwikkelingen niet uit de weg gingen maar probeerden deze in en aan te passen aan hun katholieke doelstelling. Protectie van de eigen wereld geschiedde door aanpassing, maar wel binnen katholieke grenzen.

Prijs € 39.50 exclusief portokosten € 6,50 (binnen Nederland) en € 9,80 (buiten Nederland)

Te bestellen via Uitgeverij Zuidelijk Historisch Contact stichtingzhc@xs4all.nl