De Noord-Brabantse schuttersgilden worden gekoesterd. Als vaak eeuwenoude verenigingen van gildebroeders belichamen zij met hun attributen en tradities de identiteit van de lokale gemeenschap, de regio en zelfs de provincie. Maar hoe is de identiteit van de Noord-Brabantse gilden tot stand gekomen?

Dit onderzoek naar schuttersgilden gaat op zoek naar de individuele en sociale identiteit van de gildeleden, hun (zelf)beeld, hun belangen en hun handelen in verleden en heden. Centrale vraag is die naar de veranderingen in functie en (zelf)beeld van de gilden door de eeuwen heen aan de hand van de volgende vragen: wie waren er lid van het schuttersgilde? En waarom werden zij lid? Uitgaande van sociologische theorieën over sociaal kapitaal en sociabiliteit wordt een nieuw beeld geschetst van de tot nu toe te vaak in folkloristische termen gevatte en op de uiterlijke verschijningsvorm gerichte geschiedenis van de schuttersgilden.

Aan de hand van achttien gilden uit tien plaatsen, verspreid over de provincie Noord-Brabant, krijgen we inzicht in de persoonlijke redenen voor lidmaatschap, de wisselwerking tussen individu en collectief, en tussen lokaal en provinciaal niveau. Het fenomeen schuttersgilden wordt belicht in al zijn facetten en door de eeuwen heen, van de discussie over hun oorsprong tot de moderne gildefeesten en van verdwenen gebruiken tot heringevoerde tradities.

De deugd van broederschap laat zien dat verwantschap en het streven naar broederschap, het behoud van traditie, en eer en prestige door de eeuwen heen naar binnen het karakter van de onderlinge band en naar buiten de uitstraling en representatieve functie van de gilden bepaalden. Dit boek biedt een overzicht van alle individuele en collectieve motieven die bijdroegen aan de keuze voor het gildelidmaatschap en aan het voortbestaan van de gilden over een lange termijn van vierhonderd jaar.

Prjs € 29,50 exclusief portokosten € 6,50 (binnen Nederland) en € 9,80 (buiten Nederland)

Wilt u dit boek bestellen? Stuur een mail naar secretariaat ZHC: stichtingzhc@xs4all.nl