Olivier Rieter – Leven in herinnering. Katholieke herinneringscultuur in Noord-Brabant

Piet Martens – Visserij in Noord-Brabant

In het westen en noorden van Noord-Brabant, de watergrens van de provincie, is eeuwenlang sprake geweest van een intensieve en grootschalige beroepsvisserij. In de zestiende en zeventiende eeuw werd er in de Biesbosch op zalm gevist. Bij Bergen op Zoom vist men nog...