Redactionele ondersteuning

ZHC biedt onderzoekers/auteurs redactionele ondersteuning bij het omzetten van onderzoeksresultaten naar een aantrekkelijk boek. Als een boek via ZHC wordt uitgegeven, helpt een van onze redacteurs bij de structurering van het boek en de bewerking van de tekst. De redacteur let daarbij in het bijzonder op leesbaarheid voor een breed publiek. De redactie begeleidt de auteur ook bij het contact met de vormgever en de uitgever. Daarnaast let onze redacteur op correcte bronverwijzingen en helpt de redactie de auteur om geschikt beeldmateriaal te vinden. Dat laatste gebeurt samen met de uitgever waarmee we samenwerken.

Redactiesecretariaat
Jan Brouwers
Zeisstraat 8
4818 EG Breda
E-mail: redactie@stichtingzhc.nl

Auteursrichtlijnen
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor auteurs die hun manuscript door ZHC willen laten uitgeven. In deze Richtlijnen staat informatie over de manier waarop teksten, afbeeldingen, grafieken, tabellen en dergelijke moeten worden aangeleverd, met bijzondere aandacht voor de vermelding van bronnen en literatuur.

Download onze richtlijnen