ZHC geeft samen met Erfgoed Brabant en de Historische Vereniging Brabant het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ) uit. Het NHJ is hét platform voor wetenschappelijke publicaties over de geschiedenis van Brabant. Daarbij denken we in het bijzonder aan Noord-Brabant, maar daarnaast ook aan gebieden daarbuiten die ooit tot het hertogdom Brabant behoorden. Het jaarboek bevat artikelen over de Brabantse geschiedenis met een brede diversiteit aan tijdvakken en domeinen zoals economische geschiedenis, sociale geschiedenis, kerkgeschiedenis en militaire geschiedenis. Elk jaar is er verder een kroniek met besprekingen van recent verschenen boeken.

Naast auteurs die aan universiteiten verbonden zijn, kunnen ook andere professionals, bevlogen liefhebbers en studenten artikelen insturen. Richtlijnen voor auteurs kunt u aanvragen bij de redactie redactie@stichtingzhc.nl.

Vanaf 2024 is het tijdschrift peer reviewed. De procedure vindt u hier.

Redactie

Het jaarboek heeft een eigen redactie. Die bestaat uit:

prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, voorzitter
Jan Brouwers MA, redactiesecretaris
mr. Erik-Jan Broers
dr. Charles Caspers
drs. Florian Daemen
prof. dr. Dave De ruysscher
dr. Klaasje Douma
dr. Rogier van Kooten
dr. Karel Leenders
drs. Lauran Toorians
dr. Mark Vermeer

 

Jaargangen NHJ

Jaarboeken zijn te bestellen via info@stichtingzhc.nl

De inhoudsopgaves tot en met jaargang 34 zijn te vinden op https://www.hvbrabant.nl/jaarboek/

 

Jaargang 35, 2018

Guido Marnef (m.m.v. Erik Aerts), Van ambachten tot corporatisme in de Brabantse steden (middeleeuwen-twintigste eeuw). Ter inleiding.

Bert De Munck en Jelle Haemers, Het politiek zelfbewustzijn van ambachtslieden in Brabant: een langetermijnperspectief (dertiende-achttiende eeuw)

Hadewijch Masure, Ambachtssolidariteit in Brabantse steden (1250-1600)

Thibault Jacobs, Des “gens de métier” à la tête d’un hôpital. Enjeux de la fondation et de la gestion hospitalière à Bruxelles et Malines au XIVe siècle

Florian Daemen, De welvaart en sociale achtergrond van de Leuvense brouwers (1600-1713)

Wies van Leeuwen, Kerkelijke kunstateliers en corporatisme in de negentiende eeuw

Brecht Dewilde en Florian Daemen, Denkarbeid. Reflecteren en schrijven over de ambachten in België (negentiende en twintigste eeuw)

Dirk Luyten, De historische ambachten en het corporatismedebat in België van de jaren 1930-1940

Hans Schippers (m.m.v. Arnoud-Jan Bijsterveld), Noord-Brabant en het corporatisme: romantische droom en realiteit in de lange twintigste eeuw

Kroniek

 

Jaargang 36, 2019

Hans Witmer, Het verborgen verleden van ’s-Hertogenbosch. Een ontwikkelingsmodel van de stad van 1170 tot 1400 (deel 1)

Minne de Boodt, ‘Hoemen een stat of lantscap regieren sal’: stadsliteratuur als een politiek instrument voor verandering in het veertiende-eeuwse hertogdom Brabant

Wim Cöp, Het patronaatsrecht en het pastoorsbeneficie van de parochiekerk Erp van de veertiende tot de zeventiende eeuw

Theo Beckers, ‘De gemakkelijkste weg naar de hemel’ Het Brabants katholiek offensief in de Verenigde Staten. De missie onder de Native Americans (1835-1865)

Robin Boeks, Lou Tellegens self-fashioning: Brabantse romantische held in Hollywood?

Arnoud-Jan Bijsterveld en Moniek Hover (m.m.v. Femke Klein), Van Crossroads naar Brabant Remembers. 75 Personal life changing war stories en de zoektocht naar zorgvuldigheid

Kroniek

 

Jaargang 37, 2020

Hans Witmer, Het verborgen verleden van ’s-Hertogenbosch. Een ontwikkelingsmodel van de stad van 1170 tot 1400 (deel 2)

’s-Hertogenbosch vanaf 1170 tot 1400 – discussiedossier

Peter Alexander Kerkhof, Saer, Saert: een Zuid-Nederlandse veldnaam van onzekere oorsprong

Rectificatie bij Wim Cöp, NHJ 2019

Jan Sanders, De strafrechtspraak door officiaal en bisschop van ’s-Hertogenbosch, 1559-1631

Gerard van Gurp, Godsdienstvrede in Eindhoven en de vrijheid van de ambachtsgilden

Judith Geudens, ‘Laten wij vereenigd blijven onder den scepter van Nassau’ Een vergelijkend onderzoek naar de visies van Noord-Brabantse kranten en kranten uit andere Noord-Nederlandse provincies op de Belgische Opstand, 1830-1832

Christ van den Besselaar, De pioniersfase van Omroep Brabant. Van experiment naar volwassen mediabedrijf.

Kroniek

 

Jaargang 38, 2021

Lena Walschap, Den Wijnghaert Soo Bevrosen. Methodische bedenkingen bij de beoefening van klimaatgeschiedenis aan de hand van de Leuvense wijnteelt tijdens de kleine ijstijd

Charles Caspers, In alles de Liefde. Twee eeuwen Zusters van de Choorstraat (1820-2020)

Henk van Mierlo, Vallen en opstaan. De Noord-Brabantse sigarenindustrie in het tweede kwart van de twintigste eeuw

Sven van den Moosdijk, Noord-Brabant: verzet en repressie in nationale context

Jack Didden, Orde scheppen in chaos. Waarom de bevrijding van Noord-Brabant zo lang duurde

Kroniek

 

Jaargang 39, 2022

Mario Damen, De lijst als kaart. Stad en territorium in laatmiddeleeuws Brabant

Arend Elias Oostindiër, Daar stat van Antwerpen shoot af waar. Constructies en interpretaties van het markgraafschap Antwerpen als juridische ruimte in de veertiende en vijftiende eeuw

Sergio Boffa, Le rôle des fortifications dans la défense du Roman Pays de Brabant vers 1200

Éloïse Adde, Les villes de Brabant, vectrices de l’idée nationale?

Chloé Deligne & Claire Billen, Dévotion et politique. Le ‘plan’ de Bruxelles dessiné par Gilles Van der Hecken (vers 1535)

Colin Dupont, Le Brabant en perspective royale. Le duché dans l’atlas de Jacques de Deventer (XVIe siècle)

Rombert Stapel, Middeleeuws Brabant online

Christian Vandermotten, Conclusions

Kroniek

Met samenvattingen van de artikelen in het Engels, Nederlands en Frans.

Het NHJ 2022 is open access online raadpleegbaar Klik daarvoor hier.

 

Scriptieprijs Brabantse geschiedenis

De redactie van het NHJ is tevens de jury voor de Scriptieprijs Brabantse geschiedenis. Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en ZHC reiken deze prijs een keer in de twee jaar uit aan de schrijver van de beste masterscriptie over de geschiedenis van Brabant uit de voorgaande jaren. Zo willen we de wetenschappelijke beoefening van de Brabantse geschiedenis aan de Nederlandse en Belgische universiteiten en hogescholen bevorderen en jonge onderzoekers op dit terrein aanmoedigen. De winnaar ontvangt een geldprijs en mag de bekroonde scriptie omwerken tot een artikel voor het NHJ.