ZHC werkt op ideële basis. De Belastingdienst heeft ZHC de status van ANBI-instelling verleend (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De Stichting Zuidelijk Historisch Contact (ZHC) is statutair gevestigd in Tilburg. Het bestuur bestaat statutair uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en maximaal 5 leden. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

ZHC is in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41095174. Het RSIN-nummer dat door de KvK is toegekend is 002653102.

Correspondentieadres: Arenberglaan 30, 4824 RB Breda
E-mailadres: info@stichtingzhc.nl
Website: www.stichtingzhc.nl

Jaarrekening 2022

ANBI Begroting 2023

ANBI, Beleidsplan van de stichting ZHC 2023-2027

Anbi-gegevens

Activiteiten

2023

Maarten van Boven, De bokaaldrinkers van Zegenwerp. Het patriottisme in ’s Hertogenbosch 1785-1787.

2022
Jacob Knegtel en Jos Cuijpers (red.). Rampjaar of jubeljaar? Brabant in 1672-74.

Alex van Dongen, De Tilburgse Peaky Blinders. Vier generaties Tilburgse smokkelaars, de familie ‘Kwak’ Verhagen.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2022

2021
Jos Wassink, Dagelijks leven in ‘ontugt’. Prostitutie in de vestingstad ‘s-Hertogenbosch, 1629-1795

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2021.

2020
Frans Voermans, Kartelvorming in een verdwenen industrie. Collectieve belangenbehartiging in de Nederlandse strohulzenindustrie, 1905-1960.

Herman van Rens en Annelies Wilms, Tussenstation Cosel. Joodse mannen uit West- Europa naar dwangarbeiderskampen in Silezië, 1942-1945.

Luc Brants, Van Willem II naar Roze Maandag. De zichtbaarheid van homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg.

Piet Martens, Visserij in Noord-Brabant.

Annemarie van Lith-Droogleever Fortuijn, ‘…dat die niet vant brood souden geraaken’. De armenzorg in het Land van Ravenstein in de achttiende eeuw.

Olivier Rieter, Leven in Herinnering. Katholieke herinneringscultuur in Noord-Brabant.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2020.

2019
Noordbrabants Historisch Jaarboek 2019.

2018
Willem Erven (ed. en vert.), Nico Arts, Nico Pijls en Lauran Toorians (inl. en red.), Florarium temporum (Bloemhof der tijden).

Lia van Zalinge-Spooren, Gemeint en Gemeenschap. Jaargeboden in Peelland, circa 1300 – 1795.

Peter Bak, Een oord van bang wachten. Kamp Haaren 1941 – 1944.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2018.

2017
Harry Lintsen en Jan Korsten, De veerkracht van de Brabantse economie. De Kamers van Koophandel en de kracht van netwerken (1840-2015).

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2017.

2016
Op zand, veen en klei, onder redactie van Guido van den Eynde en Lauran Toorians.

Arnoud-Jan Bijsterveld, House of Memories.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2016.