Publicatie en verspreiding

ZHC zoekt, in overleg met de onderzoeker/auteur, naar goede manieren om onderzoeksresultaten onder de aandacht van een potentieel publiek te brengen. Zo zorgen we ervoor dat onderzoeksresultaten bekend worden en helpen we kennis van de Brabantse geschiedenis dicht bij mensen te brengen.

In eerste instantie zal het gaan om een fysiek boek en de promotie van dat boek. We zoeken, met de auteur, naar manieren om het boek onder de aandacht te brengen. Minder toegankelijke studies kunnen digitaal worden aangeboden. Op termijn zijn uitgaven die via ZHC verschijnen, digitaal en open access beschikbaar.

Naast boeken kijken we ook naar andere vormen om onderzoeksresultaten te verspreiden. Denk aan lezingen, webinars, rondleidingen, gastlessen, podcasts, documentaires en tentoonstellingen. Voor zulke vormen zoeken we de samenwerking met partners in de Brabantse erfgoedwereld en daarbuiten, zoals Erfgoed Brabant, musea, archieven, bibliotheken, historische verenigingen, onderwijsinstellingen en monumentenorganisaties.