Fondsenwerving

ZHC biedt onderzoekers/auteurs ondersteuning bij de financiële kant van boekpublicaties. We kijken met de auteur welke uitgever het beste bij het boek past en bemiddelen tussen auteur en uitgever. We stellen een projectbegroting op, maken een dekkingsplan en zoeken, samen met de auteur, naar financieringsbronnen. Daartoe doen we aan fondsenwerving.

De verworven middelen dienen ter dekking van de kosten van vormgeving en drukken, kosten voor beeldmateriaal, redactiekosten en eventuele kosten voor de boekpresentatie en andere vormen van promotie van het boek. ZHC is niet in de gelegenheid honoraria uit te betalen aan auteurs.