Auteursrechten

AUTEURSRECHTEN
De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan ons, Stichting ZHC, tenzij we dat anders aangegeven hebben. U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

JUISTHEID VERSTREKTE INFORMATIE
We hebben aan de inhoud van onze website veel aandacht besteed, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze onvolledigheden of fouten bevat. Hoewel we dit vervelend vinden, aanvaarden we daarvoor geen aansprakelijkheid. Wel vinden we het prettig als u ons wijst op eventuele fouten, zodat we die kunnen herstellen.

AANSPRAKELIJKHEID
U gebruikt onze website op eigen risico. Voor eventuele schade die door direct of indirect gebruik van onze website zou zijn veroorzaakt aanvaarden we geen aansprakelijkheid.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen zullen we op deze website publiceren.