Op twaalf september presenteerde Paul Klep in het Stedelijk Museum Breda zijn boek over ijzergieterij De Etna en de Nederlandse kachel- en fornuizenmarkt tussen 1800 en 2000. Hij reikte het eerste exemplaar uit aan Carla Kranenborg-Van Eerd, de wethouder Economie, Arbeidsmarkt en Financiën van Breda. De auteur is niet alleen emeritus hoogleraar economische en sociale geschiedenis, maar ook nazaat van de familie Klep, die De Etna heeft opgericht en meer dan 125 jaar heeft geleid. Dat laatste heeft hem er niet van weerhouden om een doorwrochte geschiedenis van het familiebedrijf te schrijven en soms harde noten te kraken over de negatieve effecten die familieperikelen hadden op de bedrijfsvoering. De familieband met zijn onderzoeksobject heeft anderzijds de auteur geholpen met het verwerven van interessante achtergrondinformatie. Zo ontstond een prachtig boek waarin sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen op plaatselijk en landelijk niveau in relatie worden gebracht met de geschiedenis van een temperamentvolle ondernemersfamilie.