Op 19 april ontving Alex van Dongen de Lanciersprijs voor zijn boek De Tilburgse ‘Peaky Blinders. In dat boek volgt hij vier generaties Tilburgse smokkelaars uit de familie ‘Kwak’ Verhagen. De jury – bestaande uit René Bastiaanse, Jan Julia Zurné en Astrid de Beer – prees Alex voor het gebruik van ‘een grote variëteit aan bronnen’ en van oral history. Volgens de jury leest het ‘als een spannend jongensboek’. Als ZHC feliciteren we Alex van harte met de gewonnen prijs.

De Lanciersprijs is een initiatief van het Regionaal Archief Tilburg. Met de prijs wil het archief onderzoek in de eigen bronnencollectie bevorderen. Het archief reikt de prijs een keer in de twee jaar uit. Alex van Dongen is de vierde winnaar van de Lanciersprijs. Eerder ging de prijs naar Luc Brants voor zijn eveneens via ZHC verschenen boek over homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg sinds het midden van de negentiende eeuw.

Inmiddels is bij Pictures Publishers de tweede, aangevulde herdruk van het boek beschikbaar.