Een middeleeuwse stad heeft op het eerste gezicht een duidelijk territorium: het is het gebied binnen de muren. Maar de stad oefent op allerlei manieren invloed uit op haar omgeving: juridisch, sociaaleconomisch, politiek. De grenzen van die invloed liggen niet allemaal vast. Hoe zou dat ook kunnen in een tijd waarin kaarten niet bestaan? Tegen het einde van de middeleeuwen krijgen stadsbesturen, maar ook vorsten de behoefte aan een overzicht van hun gebieden. De eerste moderne kaarten worden getekend. Maar tegelijkertijd bestaan er kaarten die niet de realiteit weergeven. Deze kaarten representeren niet de geografische werkelijkheid, maar een politiek of sociaal ideaal. De bijdragen in dit jaarboek beschrijven deze tussenfase waarin geografisch betrouwbare kaarten bestaan naast plattegronden die je eerder allegorisch zou kunnen noemen. Een proces dat nog weinig is onderzocht, maar dat veel zegt over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Het vormde het thema van het Colloquium De Brabantse stad dat op 15 en 16 oktober 2021 plaatsvond in Brussel: ‘Stad en territorium. De perceptie en representatie van stad en vorstendom in Brabant’. Het jaarboek bevat de handelingen van dit colloquium.

Het jaarboek 2022 is open access online raadpleegbaar. Klik daarvoor hier.

Het jaarboek is ook in druk te bestellen via info@stichtingzhc.nl

Noordbrabants Historisch Jaarboek 39 (2022)

183 p.

ISBN 978-90-831218-2-6

€ 29,95 excl. verzendkosten.