Het NHJ van dit jaar opent met een artikel van de prijswinnares van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 2020, Lena Walschap. Zij bestudeerde de oorzaken van het verdwijnen van de wijnbouw in Leuven vanaf het einde van de zestiende eeuw. Dit onderwerp sluit aan bij de actuele problematiek van klimaatverandering. Charles Caspers deed in opdracht van de Zusters van de Choorstraat in ’s-Hertogenbosch onderzoek naar hun geschiedenis. Hij reisde daarvoor onder meer naar Indonesië, waar het ‘liefdewerk’ van de zusters na twee eeuwen wordt voorgezet. In Noord-Brabant liet hun inzet sporen na in het onderwijs en in de zorg voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met een verstandelijke beperking. Henk van Mierlo verkent de ontwikkelingen in de sigarenindustrie tussen pakweg 1920 en 1950, in het bijzonder die van Noord-Brabant. De sigaren- en tabaksindustrie werd toen geconfronteerd met economische crises en een wereldoorlog. Sven van de Moosdijk onderzocht aan de hand van Eindhoven en Bergen op Zoom de mate waarin de opkomst van het verzet en de toenemende repressie door de bezetter elkaar beïnvloedden. Tot slot boog Jack Didden zich over de kwestie waarom de bevrijding van deze provincie zo ongelooflijk lang duurde – van midden september tot begin november 1944 – en waarom daarbij zoveel burgerslachtoffers vielen en zoveel schade werd aangericht.