Wil jij vanuit je ervaring met en kennis van communicatie meehelpen om regionaal historisch onderzoek bekendheid te geven en toegankelijk maken? Dan is ZHC op zoek naar jou!

Functieomschrijving

De nieuwe bestuursleden nemen het voortouw bij de vorming en uitvoering van een nieuwe communicatiestrategie om de zichtbaarheid van ZHC als organisatie te vergroten en om opbrengsten van historisch onderzoek onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

De vacatures betreffen de volgende werkterreinen:

Communicatie:

 • algemene communicatiestrategie
 • website, sociale media en digitale nieuwsbrief voor vrienden en relaties
 • communicatieplan per uitgave (i.o.m. auteur en redacteur)
 • contacten met lokale en regionale nieuwsmedia
 • contacten met verwante organisaties (zoals Brabants Erfgoed, heemkunde- en historische verenigingen)

 

Publieksactiviteiten:

 • uitbouwen van publieksactiviteiten, zoals boekpresentaties
 • digitaal toegankelijk maken ZHC-publicaties
 • ontwikkelen en uitbouwen van nieuwe, aantrekkelijke vormen om resultaten van historisch onderzoek te presenteren voor diverse doelgroepen
 • zoeken naar manieren om boekprojecten multimediaal te maken
 • ontwikkelen online community

De precieze verdeling van taken en verantwoordelijkheden wordt in onderling overleg bepaald.

Wie zoeken we?

 • Je hebt affiniteit met regionale geschiedenis in Brabant.
 • Je communiceert soepel en hebt ervaring met communicatie en profilering van een organisatie zoals ZHC.
 • Je hebt kennis en ervaring met beheer van een website en met social media.
 • Je kunt op creatieve manieren oude en nieuwe media inzetten om diverse doelgroepen te bereiken.
 • Je kunt strategisch denken, bent resultaatgericht en neemt initiatieven.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van taken die onder je verantwoordelijkheid vakken.
 • Je hebt ervaring met de organisatie van publieksactiviteiten, zowel online als offline en hybride.
 • Je hebt voldoende tijd beschikbaar (elke twee maanden een avond bestuursvergadering en ongeveer vier uur per maand (flexibel) voor uitvoerende werkzaamheden).

 

Over Zuidelijk Historisch Contact

Stichting Zuidelijk Historisch Contact zet zich in om het rijke verleden van Brabant verder te ontdekken. Dat doen we door wetenschappelijk, regionaal-historisch onderzoek te bevorderen en de resultaten ervan onder de aandacht van een breed, historisch geïnteresseerd publiek te brengen. Historische boeken uitgeven is onze kernactiviteit. Wij helpen onderzoekers bij hun onderzoek en de publicatie van hun resultaten. We zoeken steeds naar mogelijkheden om publicaties te financieren. Maar we werken ook op andere manieren aan onze doelstelling. In de nabije toekomst willen we meer inzetten op community vorming en publieksgerichtheid. Daarvoor zoeken we versterking van ons bestuur.

Het bestuur van de stichting neemt collectief besluiten in zijn tweemaandelijkse vergaderingen. Op basis van hun deskundigheid en ervaring wordt de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de besluiten door één of enkele bestuursleden gedaan.

https://uitgeverij-zhc.nl

Interesse?

Heb je belangstelling voor deze functie? Dan maken we graag kennis. Neem daarvoor contact op met de voorzitter van ons bestuur, Raymond Kubben, raymond.kubben@gmail.com.